ຈາກອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຫັນມາປູກຊາຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບ 78 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ 28/9/2020

ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ ອາຍຸ 54 ປີ, ປະຊາຊົນ ບ້ານສະແມດໃຫຍ່, ເມືອງໄຊສະຖານ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຫັນອາຊີບຈາກການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າເລື່ອນລອຍ ມາປູກຊາເປັນອາຊີບຫຼັກ. ປັດຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ສວນຊາທັງໝົດ 6 ເຮັກຕາ ຈາກການອາໃສແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວທຳການຜະລິດປີໜຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊາໄດ້ 78 ລ້ານກີບ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: